herb_osp_wilamowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowicach

herb_zosp

Menu

Przydatne linki

Alarmowanie Straży Pożarnej

"Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego dzwoniąc pod numer alarmowy 112."

Aktualności

Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze
10 lipca 2021 roku o godzinie 17:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP w Wilamowicach.
Swą obecnością zaszczycili nas goście w osobach:
Zastępca Burmistrza Wilamowic Pan Stanisław Gawlik,
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wilamowicach Pani Stanisława Kudłacik,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej dh Stanisław Nycz,
Komendant Gminny OSP dh Roman Jędrzejko,
Radny Powiatu Bielskiego Pan Jerzy Kubik
St. bryg. w st. spoczynku Zbigniew Pęzioł
Sołtys Zasola Bielańskiego Pan Henryk Dziubek
Przewodniczący Rady Osiedla w Wilamowicach Pan Stanisław Nycz,
delegacje jednostek OSP w terenu Gminy Wilamowice oraz przedstawiciele organizacji w Wilamowicach.
Na zebraniu podsumowano rok 2020 , udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi OSP, przyjęto plan pracy na 2021 rok, wybrano nowe Władze OSP na następną kadencję (2021-2026).
Na zebraniu odznaczono medalem Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa powiatu bielskiego dh. Andrzeja Wójcika oraz dh. Józefa Sznajdra.
Nowo wybrany zarząd uhonorował pamiątkowymi statuetkami Św Floriana członków ustępującego Zarządu.
W podziękowaniu za długoletnie pełnienie funkcji w ustępującym Zarządzie OSP uhonorowani zostali druhowie: Jan Sztafiński, Markek Maciejczyk, Andrzej Wójcik, Adolf Foks, Janusz Kopytko, Ireneusz Nowak.
Orkiestra uświetniła swoim występem całe zebranie jak również dała koncert dla wszystkich przybyłych strażaków i zaproszonych gości.
Nowy Zarząd OSP w Wilamowicach prezentuje się następująco:
– Jacek Tetłak – Prezes
– Mateusz Nowak – Naczelnik-Wiceprezes
– Marek Maciejczyk – Wiceprezes
– Wojciech Miksa – Zastępca Naczelnika
– Damian Brożek – Skarbnik
– Paweł Moroń – Sekretarz
– Jarosław Halski – Gospodarz
– Joanna Wójcik – Członek Zarządu
– Dariusz Taratuta – Członek Zarządu
Nowa Komisja Rewizyjna OSP została wybrana następująco:
– Mateusz Olejarz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
– Michał Masny – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
– Michał Janik – Członek Komisji Rewizyjnej
Na zebraniu wybrano także Delegatów i Przedstawicieli do Władz Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach.
Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali:
– Jacek Tetłak
– Mateusz Nowak
– Marek Maciejczyk
– Andrzej Wójcik
– Jarosław Halski
Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali:
– Jacek Tetłak
– Mateusz Nowak
– Marek Maciejczyk
Przedstawicielem do Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP został:
– Andrzej Wójcik

Aktualności

Ostatnie zdarzenie

Plama oleju

Data zdarzenia: 25-07-2021

Godzina: 00:27

Miejsce zdarzenia: Zasole Bielańskie

Opis zdarzenia: SK KM PSP w Bielsku-Białej zadysponowało naszą jednostkę do neutralizacji substancji ropopochodnej na ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim. W akcji brały udział 2 zastępy OSP Wilamowice.

Lista zdarzeń
Copyright © OSP Wilamowice 2016 - 2021