herb_osp_wilamowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowicach

herb_zosp

Menu

Historia

Historia założenia Ochotniczej Straży Ogniowej w Wilamowicach wiąże się z wielkim wydarzeniem jak na ów czasy przejazdu w dniu 1 września 1880 roku z Wiednia do Krakowa cesarza Austrii Franciszka Józefa I (Ta cześć Polski była od 1872 roku do 1918r. pod zaborem austriackim). Z tej okazji mieszkańcy Wilamowic i okolic udali się z wielką procesją do sąsiedniej stacji kolejowej w Jawiszowicach celem powitania cesarza. W międzyczasie w  Wilamowicach  wybuch groźny pożar, który pochłonął 10 budynków i stodoły. Jak wynika z nazwisk pogorzelców można wnioskować że pożar miał miejsce w okolicy ówczesnego rynku który, w szybkim tempie rozprzestrzeniał się z uwagi na drewniane budynki i stodoły które były pokryte słomą. Była to wielka tragedia, ponieważ w pożarze zginęło troje dzieci.

Straży pożarnej jeszcze nie było ani tu, ani w okolicy. Po tym groźnym pożarze zaczęto poważnie myśleć o potrzebie założenia Straży Ogniowej. Były to jednak długotrwałe rozważania i dopiero 28 marca 1886 roku na wniosek obywateli i ówczesnych radnych, rada gminna uchwaliła zakupić sikawkę ssąco – tłoczącą oraz założyć Ochotniczą Straż Ogniową.

25 lipca 1896 roku

odbyła się uroczystość poświęcenia pierwszego sztandaru. Sztandar był z pięknego czerwonego sukna z namalowanym wizerunkiem świętego Floriana. Z jednej strony sztandaru był napis „Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowicach 1896”, z drugiej strony emblematy strażackie i napis „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.”

5 stycznia 1887 roku

odbyło się pierwsze zebranie założycielskie O.S.P., gdzie pierwszym naczelnikiem wybrano młodego nauczyciela Józefa Latosińskiego. Rada Gminna dla utrzymania straży przekazywała rocznie 400 koron na zakup sprzętu i odzieży ochronnej. Od założenia straż należała do Związku Straży Pożarnych we Lwowie. Rekwizyty straży mieściły się w drewnianej szopie, zbudowanej obok podwórca restauracji, tam gdzie dzisiaj jest portiernia fabryki. W miejscu obecnej fabryki znajdowała się spinalnia i wieża do suszenia węży. Na placu odbywały się ćwiczenia strażackie a w budynku restauracji prowadzone były szkolenia.

22 marca 1902 roku

wybuch wielkiego pożaru „pod lasem”. Wiał silny zachodni wiatr. Pożar powstał od wysypanego na oborę popiołu z pieca chlebowego. Spaliło się wiele zabudowań oraz zginęło jedno dziecko, które schowało się pod piec chlebowy.

1904 rok

Sikawka dwuwylotowa okazała się zbyt ciężka na dalsze wyjazdy, postanowiono zakupić lżejszą czterokołową.

W latach 1912 – 1913

na placu targowicy wybudowano tkalnię mechaniczną. Wieżę – spinalnię rozebrano. Straż nie miała placu ćwiczeń. Koło szopy remizy robiło się coraz ciaśniej.

1919 rok

tkalnię kupił od wydziału krajowego w Lwowie Kazimierz Krzyżanowski. Dla straży wybudował remizę na betonowych filarach, obitą deskami koło płotu plebańskiego.

1923 rok

reorganizacja straży. Zwerbowano nowych, młodych, chętnych ludzi. Naczelnikiem został nauczyciel Eugeniusz Bilczewski.

1923 rok

zakup Drabiny Szczerbowskiego.

1927 rok

zakup pierwszej w powiecie sikawki motorowej „Lis” i starego samochodu ciężarowego, przy którego remoncie pracowali wszyscy strażacy.

1930 rok

zakupienie nowej motopompy „Silesia” z kompletem wyposażenia.

1932 rok

naczelnik Eugeniusz Bilczewski został odznaczony Krzyżem zasługi, pięć lat później został mianowany Prezesem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej.

1937 rok

wprowadzenie się straży do nowej remizy.

1940 rok

pierwszy sztandar Straży pożarnej ufundowany w 1896r. przechowywany w Kościele, zastał zabrany wraz z chorągwiami kościelnymi  przez Niemców  i zniszczony.

1943 rok

po pożarze dworu w Pisarzowicach gdzie straż spisała się bardzo dzielnie, niemiecki burmistrz  Bilemayer postarał się o nowy wóz strażacki, wszechstronnie wyposażony marki Mercedes Benz.

Styczeń 1945 roku

Żołnierze niemieccy uciekając zabrali samochód strażacki i ruszyli w stronę Starej Wsi. Nasz strażak, kierowca Miksa Michał który obowiązkowo przygotowywał samochód do drogi, nie chcąc dopuścić do zabrania samochodu przez Niemców nasypał do zbiornika z benzyną cukier, aby uniemożliwić dalszą jazdę. Po przejechaniu do Starej Wsi (kilka kilometrów) tłoki w silniku zapiekły się i samochód dalej nie ruszył. Pomimo dobrze opracowanego planu, straż samochodu nie odzyskała, ponieważ na wskutek dalszych działań wojennych samochód został naprawiony przez wojska radzieckie które ruszyły dalej na front.

1945 rok

zakup nowego samochodu ciężarowego marki Peugeot jako wozu zastępczego. Wspólnymi siłami samochód naprawiono i doprowadzono do użytku.

1949 rok

ufundowanie przez społeczeństwo pierwszego sztandaru strażackiego po okupacji hitlerowskiej, którego poświęcenie odbyło się 9 września tegoż roku.

1952 rok

straż doczekała się pozwolenia na rozbudowę straży. 29 sierpnia 1954 roku odbyła się uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego.

1956 rok

nagroda, samochód bojowy Peugeot za wyróżnienie na zawodach bojowych w Krakowie. 26 maja odbyło się uroczyste przekazanie samochodu.

5 września 1957 roku

rozegrała się wielka tragedia dla mieszkańców Wilamowic. W tym dniu o godzinie 21 30 powstał pożar miejscowego zabytkowego kościoła. Na sygnał syreny nasi strażacy błyskawicznie stawili się do remizy i ruszyli na miejsce pożaru, przystępując do akcji gaśniczej. Ruszyły dwie motopompy, mimo wielkiego niebezpieczeństwa niektórzy odważni strażacy udali się do wnętrza kościoła żeby ratować cześć zabytków. Syrena oraz widoczna na dużą odległość łuna pożaru, oznajmiały wielkie niebezpieczeństwo pożarowe i konieczną pomoc. W szybkim tempie przybyły jednostki OSP z terenu naszej gminy oraz z dalszych terenów województwa Krakowskiego, Katowickiego oraz straże zawodowe z Oświęcimia, Bielska Białej i Krakowa.

Mimo tak szybkiej i sprawnej akcji prowadzonej w czasie pożaru, nie udało się 39-cio jednostką OSP i strażą zawodowym uratować płonącego kościoła. W czasie pożaru spłonął także sztandar strażacki który zastał ufundowany w 1949 roku, i przechowywany w kościele. Po całonocnej ciężkiej, meczącej pracy wszystkich strażaków, jednostki udały się do swoich miejscowości. Prace trwały jeszcze bardzo długo, zmęczeni, senni i wyczerpani strażacy Wilamowic, Hecznarowic, Starej Wsi, Pisarzowic oraz Dankowic, pozostali na miejsc, ponieważ zachodziła taka potrzeba z uwagi na uporządkowanie miejsca pożaru i dalszego czuwania nad tlejącym się jeszcze drewnem.

22 października 1961 roku

przekazanie do użytku nowo zakupionej motopompy „Polonia”, która miała zapewnić lepszą gotowość bojową.

1962 rok

75 lecie założenia OSP. Społeczeństwo funduje straży sztandar, jest to już trzeci po II wojnie światowej. Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się 20 października.

1967 rok

zakupienie drugiej motopompy.

1968 rok

dobudowa wierzy murowanej.

1974 rok

dokończenie budowy sceny i sali szkoleniowej. Wykonano elewacje całego budynku, malowanie sali i wszystkich pomieszczeń, wykonano boazerię na sali, klatce schodowej i sali szkoleniowej. Powstał obiekt, na który strażacy jak i społeczeństwo Wilamowic czekali 20 lat. Uroczystość przekazania tegoż obiektu pod nową nazwą „Dom Strażaka” odbyła się 21 lipca 1975r.

28 maja 1978 roku

Uroczyste przekazanie nowego samochodu bojowego "Star 25" (beczkowóz z motopompą) przez Komendę Wojewódzką Straż pożarnej. Stary samochód „Star 20” został przekazany do sąsiedniej straży pożarnej w Starej Wsi.

Maj 1980 roku

Jednostka została wzbogacona o nowy samochód pożarowy marki „Żuk”, który został przekazany przez Komendę Wojewódzką Straży pożarnej w Bielsku Białej.

15 listopada 1987 roku

uroczystość z okazji 100-lecia straży.

1988 maj roku

straż obchodzi kolejną uroczystość przekazania i poświęcenia sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Wilamowic z okazji 100-lecia istnienia OSP.

Listopad 1988 roku

powstanie orkiestry dętej przy OSP Wilamowice.

Wrzesień 1989 roku

straż otrzymuje od Komendy Rejonowej w Bielsku Białej nowy samochód bojowy „Jelcz”.

6 maja 1990 roku

uroczystość poświęcenia samochodu bojowego „Jelcz”, której dokonuje Ks. Biskup Franciszek Macharski.

Czerwiec 1990 roku

pierwszy udział orkiestry dętej przy OSP w zawodach rejonowych.

19 luty 1991 roku

OSP Wilamowice nabywa prawa własności do remizy.

11 – 14 sierpnia 1992 roku

OSP Wilamowice wraz z innymi jednostkami z województwa uczestniczy w akcji ratowniczej w Olkuszu.

Grudzień 1992 roku

stworzenie planu rozbudowy remizy i zezwolenie na rozpoczęcie dobudowy.

1994 rok

młodzieżowa drużyna pożarnicza zajmuje pierwsze miejsce  na zawodach gminnych, kwalifikujące do udziału w zawodach rejonowych.

1995 rok

zakończenie budowy obiektu w stanie surowym.

1997 rok

remont samochodu „Jelcz”.

27 kwiecień 1997 roku

wizyta ks. bp. Tadeusza Rakoczego w OSP Wilamowice.

15 maj 1997 roku

przystąpienie do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego

12 październik 1997 roku

110–lecie OSP Wilamowice.

4 maja 1999 roku

uroczyste poświęcenie figury św. Floriana przez ks. proboszcza Michała Bogutę, wyrzeźbioną przez Kazimierza Danka.

15 maj 1999 roku

udział w Ogólnopolskiej pielgrzymce  strażaków na Jasną Górę.

29 czerwiec 2001 roku

udział strażaków w uroczystościach wyniesienia na ołtarze, rodaka Arcybiskupa Józefa.

22 czerwiec 2002 roku

115 rocznica istnienia OSP Wilamowice.

4 listopad 2003 roku

zajęcie pierwszego miejsca na zawodach ogólnopolskich przez orkiestrę dętą przy OSP Wilamowice.

21 listopada 2003 roku

odbiór nowego samochodu Ford na placu klasztornym na Jasnej Górze.

28 luty 2004 roku

przekazanie wysłużonego samochodu „Żuk” OSP w Ryczowice.

18 czerwiec 2004 roku

Zjazd Zarządu Powiatowego OSP w naszej strażnicy,któremu przewodniczył Pan Pułkownik Eugeniusz Zabłocki.

26 czerwiec 2004 roku

115 lecie orkiestry Orkiestry Dętej OSP Wilamowice.

28 sierpień 2004 roku

Uroczyste poświęcenie samochodu „Ford Transit” przez ks. proboszcza Michała Bogutę

23 grudzień 2004 roku

Pogrzeb długoletniego naczelnika OSP Wilamowice Józefa Biesika

2 kwiecień 2005 roku

Zmarł Papież Jan Paweł II, strażacy  brali udział w uroczystej Mszy Świętej za duszę zmarłego Papieża

18 marczec 2006 roku

Wizytacja księdza biskupa Janusza Zimniaka

10 czerwiec 2006 roku

Wyjazd do Beneszowa na zaproszenie tamtejszej  OSP z okazji 120 lecia ich istnienia

Sierpień 2006 - kwiecień 2007 roku

Remont strażnicy

24 sierpień 2007 roku

120 lecie OSP Wilamowice, w obchodach uroczystości udział wzięło  wielu wspaniałych gości  oraz 23 sztandary

1 marzec 2008 roku

Wyróznienie dla  Kroniki OSP Wilamowice na I Powiatowym Przeglądzie Kronik OSP Powiatu  Bielskiego Rybarzowice 2008. Kronikę prowadzi druh Józef Tetłak

5 październik  2009 roku

Udział w uroczystościach otwarcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Uczestniczyli: Sztafiński Ja, Maciejczyk Marek, Tetłak Józef, Danek Jan, Wojtkiewicz Kazimierz, Maciejczyk Mateusz

24 kwiecień 2010 roku

Udział strażaków w pielgrzymce na Jasną Górę

2 maj 2010 roku

spotkanie z strażakami z Węgier, Serbi, Rumuni i Słowacji

Maj - Czerwiec 201o roku

udział strażaków w zwalczaniu powodzi

9 marzec 2011 roku

udział strażaków w uroczystościach pogrzebowych miejscowego rzeźbiarza Kazimierza Danka- członka wspierającego OSP Wilamowice

19 kwiecień 2011 roku

Lwów Udział strażaków w uroczystościach  przeniesienia reliwki Św. Abp. Józefa Bilczewskiego z cmentarza Janowskiego do katedry

1 wrzesień 2012 roku

Jednostka OSP Wilamowice obchodzi uroczystościa 125 lecia istnienia oraz poświęcono nowy samochód MAN GCBA , uroczystą Mszę świętą na rynku koncelebrują księża Michał Boguta, Stanisław Dadak, Andrzej Zawada i Trojan Tomasz

26 kwietnia 2015 roku

udział strażaków w pielgrzymce na Jasną Górę

18 czerwiec 2015 roku

Pogrzeb byłego prezesa OSP Wilamowice a także prezesa Zarządu Gminnego OSP RP w Wilamowicach Stanisława Danka

Copyright © OSP Wilamowice 2016 - 2024